Proefprogramma Voorwaarde

Maxima Proefprogramma - Voorwaarden

  1. Door u aan te melden voor het Maxima Proefprogramma en uw contact- en bedrijfsgegevens te verstrekken, gaat u (de gebruiker) ermee akkoord gratis een set van twee Maxima 3 eenheden te ontvangen;
  2. De units blijven eigendom van Maxima Lighting Solutions BV (MLS BV): de voor proefdoeleinden verstrekte units blijven eigendom en bezit van MLS BV, alleen de directe fysieke controle wordt tijdelijk overgedragen;
  3. De gebruiker heeft het recht om dergelijke eenheden gedurende 14 dagen te testen alvorens zich te verbinden tot aankoop tegen de prijs die op de webpagina van de Maxima-shop staat vermeld of (als alternatief) de eenheden gratis op eigen kosten terug te sturen. Het adres voor terugzending is dat van de Maxima fabriek in Italië;
  4. De proefperiode van 14 dagen gaat in op de dag van de feitelijke levering van de eenheden aan de gebruiker;
  5. Indien het apparaat niet binnen de proefperiode van 14 dagen wordt teruggezonden, geldt dit als goedkeuring van de voor testdoeleinden ter beschikking gestelde demo-eenheden; wij zullen dan een factuur opstellen en een bindende koopovereenkomst sluiten voor de bij goedkeuring bestelde en niet teruggezonden eenheden.
  6. De gebruiker is verantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van het apparaat en neemt alle noodzakelijke en redelijke maatregelen om het te beschermen tegen verlies en schade. De gebruiker zal alleen een vergoeding betalen voor verslechtering, beschadiging of slecht functioneren van de toestellen indien deze verslechtering, beschadiging of slecht functioneren te wijten is aan het gebruikersdeel: inspectie van de toestellen bij terugzending zal worden uitgevoerd door personeel van MLS BV in de Maxima-vestiging in Italië.
  7. Het Maxima Proefprogramma staat open voor alle bedrijven en professionals die in de EU of in andere geselecteerde gebieden (zoals Noorwegen, IJsland, ...) wonen. Aanvragen buiten deze gebieden worden per geval beoordeeld.
  8. In zeldzame omstandigheden, en afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad, kunnen de Maxima-eenheden die de gebruiker ontvangt gereviseerde/ex-demo-eenheden zijn met kleine onvolkomenheden, krassen en kleine cosmetische beschadigingen.